Wie zijn wij en wat is onze missie en visie?

Wie zijn wij

Wij zijn geneeskundestudenten (zesde-jaars)/basisartsen die de afgelopen jaren de introductie mee hebben mogen maken van de decentrale selectie geneeskunde Utrecht. De introductie hiervan vonden wij een positieve bijdrage aan de populatie geneeskunde-studenten, echter zijn wij ook getuige geweest van de opruk van vele instanties die in hebben gespeeld op de ontstane vraag naar trainingen voor deze belangrijke dag. Helaas, hebben wij moeten constateren dat deze trainingen slechts voor een beperkte groep scholieren betaalbaar zijn en hebben daarom besloten om DSGT op te richten. DSGT is dus opgericht door studenten en is voor studenten en scholieren, voor betaalbare trainingen en uitmuntend onderwijs.

Ons team bestaat uit master-geneeskundestudenten en basisartsen die allen met bovengemiddeld succes hun opleidingsjaren hebben afgerond en die een passie hebben voor het onderwijs. Deze studenten delen bovenal onze visie dat dit soort trainingen betaalbaar en toegankelijk dienen te zijn voor iedereen.

Onze visie

Het realiseren van een toegankelijkere en goedkopere voorbereiding op misschien wel, de belangrijkste toets van jouw carière. Bij DSGT vinden wij het belangrijk dat de stof tot in de puntjes duidelijk en goed begrepen wordt en dat iedereen in de mogelijkheid wordt gesteld om een dergelijke training te veroorloven. 

Onze missie

Elke scholier of student dient in de mogelijkheid gesteld te worden om een optimale voorbereiding te hebben op de decentrale selectie geneeskunde. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit tot op heden nog niet mogelijk was. De hoge kosten van de trainingen kunnen niet betaald worden door vele scholieren. Wij, zijn er ook voor de minderbedeelden en hopen op deze manier een grote speler te worden in het verzorgen van de trainingen. Het realiseren van dit doel is enkel en alleen mogelijk door jou, als toekomstige-geneeskunde student, zo goed mogelijk te helpen met het halen van de toets. Kwaliteit hebben wij dan ook hoog in het vaandel staan. 

Wij werken jaarlijks samen met meerdere partijen om de kansarme en minderbedeelden toch een kans te geven om een cursus te volgen bij DSGT. 
Als (toekomstige) dokters vinden wij het belangrijk dat wij buiten het ziekenhuis een net zo-grote rol kunnen spelen voor de maatschappij als binnen het ziekenhuis. Dit maatschappelijke belang vormt dan ook één van de pilaren van ons gedachtegoed.

Contact

DSGT
Kaap Hoorndreef 66
3563AW Utrecht